SLANA SOBA

ŠTA JE SLANA SOBA? potpuno prirodni terapeutski metod liječenja zasnovan na principima mikroklime slane pećine terapija se zasniva na udisanju vazduha zasićenog mikročesticama soli, koje sprečavaju razvoj bakterija, virusa i gljivica visoko disperzivni, alkalni, aerosolni i mikroklimatski tretman bez upotrebe lijekova ne zamjenjuje medikamentoznu terapiju, ali bitno redukuje potrebu za istom ne mijenja efekat druge terapije prijatna je za sve [...] Read More

BALNEO PLUS /zdravstveni/ PROGRAM

SADRŽAJ PROGRAMA smještaj sa polu - ili punim pansionom u Hotelu San****, ljekarski pregled i otpusno pismo, vođenje medicinske dokumentacije, razvoj individualnih programa za liječenje sa termo-mineralnom vodom, četiri fizikalne terapije dnevno po savjetu doktora /osim masaže/ + grupna terapija za grupe 20+ osoba, neograničena upotreba unutrašnjeg i vanjskog /u sezoni/ bazena sa termo-mineralnom vodom, neograničena upotreba fitness sale, turistički [...] Read More

DNEVNI PAKET TERAPIJA

Osnovni paket – sadržaj Tri terapije dnevno po preporuci doktora /osim masaže i podvodne masaže/ Pregled doktora je OBAVEZAN! Osnovni paket - cijena Paket terapija 21KM Read More