Desanka Maksimović

Površina u m 13,7m2
U – format
T – format
Učionica
Konferencijski stil 8
Kocka
Kino format
Banket
Koktel 12
CIJENE – po danu 100,00 KM